Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Wii Sports
Wii Sports
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Alien Breed 2: Assault
Alien Breed 2: Assault
Sonogo no Keiko-Chan Niizuma Hen
Sonogo no Keiko-Chan Niizuma Hen
3-bun Tenkatouitsu: Bakumatsu Quiz-Hen
3-bun Tenkatouitsu: Bakumatsu Quiz-Hen
Darts Wii Deluxe
Darts Wii Deluxe
Pro Yakyuu Famista 2011
Pro Yakyuu Famista 2011