Game Box Shots

Calling: Kuroki Chakushin (JP)
JP 11/19/09
Calling (US)
US 03/09/10
Calling (EU)
EU 03/19/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.