Users who own this game also own:

Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii

Users who love this game also love:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Assassin's Creed III
Assassin's Creed III
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Okaeri! Chibi-Robo! Happy Richie Oosouji
Okaeri! Chibi-Robo! Happy Richie Oosouji
Revenge of the 'Gator
Revenge of the 'Gator