Users who own this game also own:

Family Feud Decades
Family Feud Decades
Disaster: Day of Crisis
Disaster: Day of Crisis
World Series of Poker: Tournament of Champions
World Series of Poker: Tournament of Champions
Secret Files: Tunguska
Secret Files: Tunguska
Shiren the Wanderer
Shiren the Wanderer

Users who love this game also love:

Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Ys III: Wanderers from Ys
Ys III: Wanderers from Ys
Mega Man 4
Mega Man 4
Sakura Taisen 4
Sakura Taisen 4