Users who own this game also own:

Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
24: The Game
24: The Game
Donkey Kong
Donkey Kong
Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars
Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars

Users who love this game also love:

Bubble Bobble
Bubble Bobble
Tetris
Tetris
The Flintstones: Big Trouble in Bedrock
The Flintstones: Big Trouble in Bedrock
Rescue at Rigel
Rescue at Rigel
Puchi Novel: Shingaku no Shichigatsu
Puchi Novel: Shingaku no Shichigatsu