Users who own this game also own:

Animal Crossing: City Folk
Animal Crossing: City Folk
Disney Epic Mickey
Disney Epic Mickey
Mario Party 8
Mario Party 8
Call of Duty 3
Call of Duty 3
Alien Syndrome
Alien Syndrome

Users who love this game also love:

Planet of the Apes
Planet of the Apes
ZhuZhu Pets 2: Featuring The Wild Bunch
ZhuZhu Pets 2: Featuring The Wild Bunch
Bike Rider DX2: Galaxy
Bike Rider DX2: Galaxy
Festa!! Hyper Girls Party
Festa!! Hyper Girls Party
Grand Trucker Aniki: Shigoto to Kenka to Koimoyou
Grand Trucker Aniki: Shigoto to Kenka to Koimoyou