Game Box Shots

We Sing: Encore (EU)
EU 08/20/10
We Sing: Encore (w/2 Logitech USB Microphones) (EU)
EU 08/20/10
We Sing: Encore (AU)
AU 09/02/10
We Sing: Encore (w/2 Logitech USB Microphones) (AU)
AU 09/02/12

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.