Users who own this game also own:

Let's Catch
Let's Catch
Eduardo the Samurai Toaster
Eduardo the Samurai Toaster
Bit.Trip Beat
Bit.Trip Beat
Jam City Rollergirls
Jam City Rollergirls
Ratchet & Clank: Size Matters
Ratchet & Clank: Size Matters

Users who love this game also love:

Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex
Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex
Super Monkey Ball 2
Super Monkey Ball 2
MotoHeroz
MotoHeroz
Skylanders Giants
Skylanders Giants
Spyro: A Hero's Tail
Spyro: A Hero's Tail