Users who own this game also own:

Halo: Reach
Halo: Reach
Mass Effect
Mass Effect
Fable III
Fable III
Mass Effect 2
Mass Effect 2
Fallout 3
Fallout 3

Users who love this game also love:

Comix Zone
Comix Zone
Final Fantasy X
Final Fantasy X
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Mega Man Zero
Mega Man Zero