Users who own this game also own:

Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version