Users who own this game also own:

Puyo Puyo Tsuu (2)
Puyo Puyo Tsuu (2)
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Digimon Digital Card Battle
Digimon Digital Card Battle
BeatMania for WonderSwan
BeatMania for WonderSwan
Chocobo no Fushigi Dungeon for WonderSwan
Chocobo no Fushigi Dungeon for WonderSwan