Users who own this game also own:

Digimon World 3
Digimon World 3
BeatMania for WonderSwan
BeatMania for WonderSwan
Chocobo no Fushigi Dungeon for WonderSwan
Chocobo no Fushigi Dungeon for WonderSwan
Magic Knight Rayearth
Magic Knight Rayearth
Puyo Puyo Tsuu (2)
Puyo Puyo Tsuu (2)