Users who own this game also own:

Legend of the River King 2
Legend of the River King 2
Rabio Lepus Special
Rabio Lepus Special
Kakutou Ryouri Densetsu Bistro Recipe: Food Battle Version
Kakutou Ryouri Densetsu Bistro Recipe: Food Battle Version
Shockman
Shockman
Splatterhouse
Splatterhouse