Users who own this game also own:

Makai Toushi SaGa
Makai Toushi SaGa
Final Fantasy
Final Fantasy
Final Fantasy II
Final Fantasy II
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Cool Boarders Pocket
Cool Boarders Pocket

Users who love this game also love:

Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance