Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Donkey Konga
Donkey Konga
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!