Users who own this game also own:

Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Dragon Warrior
Dragon Warrior
EarthBound
EarthBound
Super Robot Taisen Gaiden: Masou Kishin - The Lord of Elemental
Super Robot Taisen Gaiden: Masou Kishin - The Lord of Elemental

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Majin Tensei
Majin Tensei
Ninja Spirit
Ninja Spirit
EarthBound Beginnings
EarthBound Beginnings
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.