Users who own this game also own:

Mahoujin GuruGuru 2
Mahoujin GuruGuru 2
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Pro Mahjong Tsuwamono 64
Pro Mahjong Tsuwamono 64
Dragon Warrior Monsters 2: Tara's Adventure
Dragon Warrior Monsters 2: Tara's Adventure
Super Gachapon World: SD Gundam X
Super Gachapon World: SD Gundam X