Users who own this game also own:

Emerald Dragon
Emerald Dragon
Daisenryaku II Campaign-Han
Daisenryaku II Campaign-Han
Lord Monarch
Lord Monarch
Kawa no Nushi Tsuri: Shizenha
Kawa no Nushi Tsuri: Shizenha
Okami
Okami

Users who love this game also love:

Mr. Gimmick
Mr. Gimmick
Super Robot Taisen 64
Super Robot Taisen 64
Fire Emblem: Monshou no Nazo
Fire Emblem: Monshou no Nazo
Devil World
Devil World
Famicom Golf: Japan Course
Famicom Golf: Japan Course