Users who own this game also own:

Axelay
Axelay
Mega Man: The Wily Wars
Mega Man: The Wily Wars
Mega Man X
Mega Man X
Rival Turf!
Rival Turf!
Sonic 3D Blast
Sonic 3D Blast

Users who love this game also love:

The Revenge of Shinobi
The Revenge of Shinobi
Gunstar Heroes
Gunstar Heroes
Mega Man 2: The Power Fighters
Mega Man 2: The Power Fighters
Castlevania II: Belmont's Revenge
Castlevania II: Belmont's Revenge
Sparkster
Sparkster