Users who own this game also own:

Mega Man & Bass
Mega Man & Bass
Super Pro Decathlon
Super Pro Decathlon
Family Basic
Family Basic
Kuro no Danshou: The Literary Fragment
Kuro no Danshou: The Literary Fragment
Madness
Madness

Users who love this game also love:

Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 10
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 10
Beach King Stunt Racer
Beach King Stunt Racer
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
Turok: Dinosaur Hunter
Turok: Dinosaur Hunter
Girls RPG: Cinderellife
Girls RPG: Cinderellife