Users Playing this game are also playing:

Halo 2
Halo 2
Halo 3
Halo 3
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Fable
Fable

Users who own this game also own:

Halo: Reach
Halo: Reach
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario 64
Super Mario 64
Halo 4
Halo 4
Halo 3: ODST
Halo 3: ODST

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Metroid Prime
Metroid Prime
Super Mario World
Super Mario World
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask