Users who own this game also own:

Halo 2
Halo 2
Halo: Combat Evolved
Halo: Combat Evolved
Tony Hawk's Underground
Tony Hawk's Underground
NFL 2K3
NFL 2K3
SoulCalibur II
SoulCalibur II

Users who love this game also love:

Nangoku Shounen Papuwa-kun
Nangoku Shounen Papuwa-kun
Road & Track Presents: The Need for Speed
Road & Track Presents: The Need for Speed
San Goku Shi Eiketsuden
San Goku Shi Eiketsuden
NHL 97
NHL 97
Nippon Daihyou Team no Kantoku ni Narou! Sekaihatsu Soccer RPG
Nippon Daihyou Team no Kantoku ni Narou! Sekaihatsu Soccer RPG