Game Box Shots

Furious Karting (EU)
EU 01/31/03
Furious Karting (US)
US 03/28/03

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.