Users who own this game also own:

Halo: Combat Evolved
Halo: Combat Evolved
Halo 2
Halo 2
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic
Doom 3
Doom 3
Crimson Skies: High Road to Revenge
Crimson Skies: High Road to Revenge

Users who love this game also love:

Tembo the Badass Elephant
Tembo the Badass Elephant
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB2: Sabaku no Majou
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB2: Sabaku no Majou
Hello Kitty Kruisers
Hello Kitty Kruisers
American Popstar: Road to Celebrity
American Popstar: Road to Celebrity
Maru Goukaku! Iryou Jimu - Shinryouhoushuu Seikyuu Jimu Nouryoku Nintei Shiken (Ika)
Maru Goukaku! Iryou Jimu - Shinryouhoushuu Seikyuu Jimu Nouryoku Nintei Shiken (Ika)