Users who own this game also own:

Halo: Combat Evolved
Halo: Combat Evolved
Halo 2
Halo 2
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic
Jade Empire
Jade Empire
Halo 3
Halo 3

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Resident Evil
Resident Evil
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie