Users who own this game also own:

Halo 2
Halo 2
Halo: Combat Evolved
Halo: Combat Evolved
The Lord of the Rings: The Return of the King
The Lord of the Rings: The Return of the King
Project Gotham Racing
Project Gotham Racing
Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy
Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy

Users who love this game also love:

Trial by Viking
Trial by Viking
Kakitori Rekishi Shougakusei
Kakitori Rekishi Shougakusei
A Kappa's Trail
A Kappa's Trail
Radirgy Noa Wii
Radirgy Noa Wii
Green Game: TimeSwapper
Green Game: TimeSwapper