Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Sonic Adventure
Sonic Adventure
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Perfect Dark
Perfect Dark

Users who love this game also love:

Dead Effect
Dead Effect
Red Game Without A Great Name
Red Game Without A Great Name
Field of Glory - Swords & Scimitars
Field of Glory - Swords & Scimitars
250 Mannin no Kanken Premium - Zenkyuu Zen-Kanji Kanzen Seiha
250 Mannin no Kanken Premium - Zenkyuu Zen-Kanji Kanzen Seiha
Daikaitaku Jidai: Gai o Tsukurou
Daikaitaku Jidai: Gai o Tsukurou