Users who own this game also own:

Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Jet Force Gemini
Jet Force Gemini
Supercross Circuit
Supercross Circuit
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Motocross Maniacs Advance
Motocross Maniacs Advance