Game Box Shots

Jigsaw Guru (US)
US 01/23/11
Jigsaw Guru (EU)
EU 01/23/11
Jigsaw Guru (JP)
JP 01/23/11

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.