Users who own this game also own:

Batman: Arkham City
Batman: Arkham City
Blade Kitten
Blade Kitten
'Splosion Man
'Splosion Man
Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Alien Breed: Evolution
Alien Breed: Evolution

Users who love this game also love:

Fever Pitch Soccer
Fever Pitch Soccer
Tetris
Tetris
Theme Park
Theme Park
Puzzler Collection
Puzzler Collection
Block Buster
Block Buster