Users who own this game also own:

Darksiders
Darksiders
Forza Motorsport 3
Forza Motorsport 3
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Mass Effect 2
Mass Effect 2
Mass Effect
Mass Effect

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
San Francisco Rush 2049
San Francisco Rush 2049
Advance Wars: Days of Ruin
Advance Wars: Days of Ruin
Advance Wars: Dual Strike
Advance Wars: Dual Strike
SD Gundam World: Gachapon Senshi 2 - Capsule Senki
SD Gundam World: Gachapon Senshi 2 - Capsule Senki