Users who own this game also own:

Apples to Apples
Apples to Apples
Final Fantasy Chronicles
Final Fantasy Chronicles
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
Assassin's Creed
Assassin's Creed
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Machines at War 3
Machines at War 3
Toki Tori
Toki Tori
Magical Whip: Wizards of Phantasmal Forest
Magical Whip: Wizards of Phantasmal Forest
Reign of Swords:  Episode II
Reign of Swords: Episode II
Umi no Nushi Tsuri 2
Umi no Nushi Tsuri 2