Users who own this game also own:

Kinect Adventures!
Kinect Adventures!
Fable II
Fable II
Fable III
Fable III
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II

Users who love this game also love:

Street Football
Street Football
Mega Man 5
Mega Man 5
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou
Star Trek: The Next Generation
Star Trek: The Next Generation
Centipede
Centipede