Users who own this game also own:

Minecraft: Xbox 360 Edition
Minecraft: Xbox 360 Edition
Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Kinect Adventures!
Kinect Adventures!
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Batman: Arkham City
Batman: Arkham City

Users who love this game also love:

Pokemon X
Pokemon X
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS
Mario Kart 7
Mario Kart 7