Users who own this game also own:

Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Ikachan
Ikachan
Witch & Hero
Witch & Hero
Kingdom Hearts 358/2 Days
Kingdom Hearts 358/2 Days
Code of Princess
Code of Princess

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
The Last Story
The Last Story
Crimson Shroud
Crimson Shroud