Users who own this game also own:

New Super Mario Bros. 2
New Super Mario Bros. 2
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Golden Sun
Golden Sun
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Super Paper Mario
Super Paper Mario

Users who love this game also love:

Dragon Warrior VII
Dragon Warrior VII
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Wild Arms 3
Wild Arms 3
Mega Man Zero
Mega Man Zero