Users who own this game also own:

Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Paper Mario
Paper Mario
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Chrono Trigger
Chrono Trigger

Users who love this game also love:

Extreme Roads USA
Extreme Roads USA
The Escapists
The Escapists
Terrian Saga: KR-17
Terrian Saga: KR-17
Habitat: A Thousand Generations in Orbit
Habitat: A Thousand Generations in Orbit
Criminal Legacy
Criminal Legacy