Users who own this game also own:

Halo 3
Halo 3
Gears of War
Gears of War
Crackdown
Crackdown
Perfect Dark Zero
Perfect Dark Zero
Forza Motorsport 2
Forza Motorsport 2

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Call of Duty 4: Modern Warfare
Call of Duty 4: Modern Warfare
I Spy: Spooky Mansion
I Spy: Spooky Mansion
Onna no Ko to Misshitsu ni Itara **shichau Kamoshirenai
Onna no Ko to Misshitsu ni Itara **shichau Kamoshirenai