Game Box Shots

Buku Sudoku (US)
US 05/28/08
Buku Sudoku (EU)
EU 05/28/08
Buku Sudoku (AU)
AU 05/28/08
Buku Sudoku Puzzle (JP)
JP 05/28/08
Buku Sudoku (KO)
KO 05/28/08

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.