Users who own this game also own:

Halo 3
Halo 3
Perfect Dark Zero
Perfect Dark Zero
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts
Gears of War
Gears of War
Quantum of Solace
Quantum of Solace