Game Box Shots

Guitar Hero: Aerosmith (EU)
EU 06/27/08
Guitar Hero: Aerosmith (Bundle) (EU)
EU 06/27/08
Guitar Hero: Aerosmith (US)
US 06/29/08
Guitar Hero: Aerosmith (Bundle) (US)
US 06/29/08
Guitar Hero: Aerosmith (AU)
AU 08/06/08
Guitar Hero: Aerosmith on Tour (JP)
JP 10/16/08
Guitar Hero: Aerosmith on Tour (w/Guitar) (JP)
JP 10/16/08

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.