Users who own this game also own:

Retro Atari Classics
Retro Atari Classics
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Mario & Sonic at the Olympic Games
Mario & Sonic at the Olympic Games
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl