Users Playing this game are also playing:

Gran Turismo 5
Gran Turismo 5
Call of Duty: Modern Warfare 2
Call of Duty: Modern Warfare 2
Assassin's Creed II
Assassin's Creed II
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops

Users who own this game also own:

Romancing Sa-Ga
Romancing Sa-Ga
Itadaki Street 3
Itadaki Street 3
Go! Sudoku
Go! Sudoku
BlazBlue: Continuum Shift Extend
BlazBlue: Continuum Shift Extend
Armen Noir Portable
Armen Noir Portable

Users who love this game also love:

Pirate Ship HigeMaru
Pirate Ship HigeMaru
AKB1/48: Idol to Guam de Koishitara...
AKB1/48: Idol to Guam de Koishitara...
Alnam no Tsubasa: Shoujin no Sora no Kanata e
Alnam no Tsubasa: Shoujin no Sora no Kanata e
Shounen Ninja Sasuke
Shounen Ninja Sasuke
Nemesis 3
Nemesis 3