Users who own this game also own:

Adventure Island: The Beginning
Adventure Island: The Beginning
Wipeout Pulse
Wipeout Pulse
Crescendo Symphony
Crescendo Symphony
Mirror's Edge (2008)
Mirror's Edge (2008)
Hard Corps: Uprising
Hard Corps: Uprising

Users who love this game also love:

Tank Battles
Tank Battles
Capcom Arcade Cabinet
Capcom Arcade Cabinet
Eschatos
Eschatos
Metro 2033
Metro 2033
Akai Katana
Akai Katana