Users who own this game also own:

Wipeout Pulse
Wipeout Pulse
Crescendo Symphony
Crescendo Symphony
Mirror's Edge (2008)
Mirror's Edge (2008)
Hard Corps: Uprising
Hard Corps: Uprising
Quake Arena Arcade
Quake Arena Arcade

Users who love this game also love:

Eschatos
Eschatos
Metro 2033
Metro 2033
Akai Katana
Akai Katana
Syphon Filter: Combat Ops
Syphon Filter: Combat Ops
Blocks That Matter
Blocks That Matter