Users who own this game also own:

Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Atsumare! GuruGuru Onsen
Atsumare! GuruGuru Onsen
Aero Dancing: Torodoki Taichou no Himitsu Disc
Aero Dancing: Torodoki Taichou no Himitsu Disc
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
AirForce Delta
AirForce Delta

Users who love this game also love:

Egg Returns Home
Egg Returns Home
Hamepane Tokyo Mew Mew
Hamepane Tokyo Mew Mew
Pushmo World
Pushmo World
Dragon's Rock
Dragon's Rock
Invokers Tournament
Invokers Tournament