Users who own this game also own:

Die Hard Trilogy
Die Hard Trilogy
Harvest Moon GBC
Harvest Moon GBC
Pokemon Snap
Pokemon Snap
Tokyo Xtreme Racer
Tokyo Xtreme Racer
Tekken Tag Tournament
Tekken Tag Tournament