Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Crashmo
Crashmo
Art Style: PiCTOBiTS
Art Style: PiCTOBiTS

Users who love this game also love:

Picross e2
Picross e2
Picross e
Picross e
TakeyariMan
TakeyariMan
Ninja Usagimaru: The Gem of Blessings
Ninja Usagimaru: The Gem of Blessings
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl