Users who own this game also own:

Kirby: Triple Deluxe
Kirby: Triple Deluxe
Pokemon Y
Pokemon Y
Pokedex 3D
Pokedex 3D
Cat Frenzy
Cat Frenzy
Pokedex 3D Pro
Pokedex 3D Pro

Users who love this game also love:

Chibi-Robo! Zip Lash
Chibi-Robo! Zip Lash
Final Fantasy
Final Fantasy
Mini-Mario & Friends: amiibo Challenge
Mini-Mario & Friends: amiibo Challenge
Oni Zero: Sengoku Ransei Hyakkaryouran
Oni Zero: Sengoku Ransei Hyakkaryouran
Gurumin 3D: A Monstrous Adventure
Gurumin 3D: A Monstrous Adventure