Users who own this game also own:

Morita Shogi
Morita Shogi
Sherlock Holmes: Hakushaku Reijou Yuukai Jiken
Sherlock Holmes: Hakushaku Reijou Yuukai Jiken
Super Real Baseball '88
Super Real Baseball '88
Tanigawa Kouji no Shogi Shinan II: Meijin e no Michi
Tanigawa Kouji no Shogi Shinan II: Meijin e no Michi
Tetsudou-Oh
Tetsudou-Oh