Passwords

 • Passwords

  PasswordEffect
  IYESLWYSLevel 01
  PPFBGWLPLevel 02
  NPSSLNWSLevel 03
  GIWBOLAPLevel 04
  IYRAGNOELevel 05
  TLFELNGTLevel 06
  NNSPFBBRLevel 07
  TNWLFEENLevel 08
  YTMYWBPWLevel 09
  YYRNFISMLevel 11
  OIEIRPENLevel 12
  YTAIBTLRLevel 13
  IOFTANONLevel 14
  GIBGIBWFLevel 15
  TYWTPRWOLevel 16
  IYRNPMLELevel 17
  YYELOEIOLevel 18
  NNMPINRELevel 19
  LIBGGNORLevel 21
  GIBOLNGNLevel 22
  NNNSFBAMLevel 23
  OPPSMBSTLevel 24
  YTKWWBPRLevel 25
  ITNMAMGNLevel 26
  GITMEOBMLevel 27
  OILFEIANLevel 28
  YOPFBGPRLevel 29
  GITAGWSRLevel 31
  TPIRYBANLevel 32
  LGOSLWLMLevel 33
  GGIBGWLNLevel 34
  NNNWYPBMLevel 35
  ITYBOLANLevel 36
  LITAGNORLevel 37
  GOIELNGNLevel 38
  PPPPFBAMLevel 39
  YTNYWFOBLevel 41
  ITNNAMNGLevel 42
  GITNEOBALevel 43
  OLOLSTMGLevel 44
  PLGIBYOBLevel 45
  OLITANNGLevel 46
  GOLGIBEBLevel 47
  TNYTPRMGLevel 48
  LITPLWLALevel 49
  NNNNYPBMLevel 51
  ITPLOLANLevel 52
  LOLGGNORLevel 53
  GOLOLNGNLevel 54
  MMMSFBAMLevel 55
  RMSFBMSTLevel 56
  EFWWNBPRLevel 57
  WRMMAMGNLevel 58
  MWRMEEBMLevel 59

  Contributed By: IceQueenZer0.Know Something We Don't?

You can submit new cheats for this game and help our users gain an edge.

Have We Been Fooled?

You can submit a problem report for any non-working or fake code in the lists above.