Users who own this game also own:

Pokemon Trading Card Game
Pokemon Trading Card Game
Super Hero Sakusen
Super Hero Sakusen
Ultraman Zearth
Ultraman Zearth
Super Robot Taisen
Super Robot Taisen
Mega Man Zero 2
Mega Man Zero 2