Users who own this game also own:

Ultima I
Ultima I
The Oregon Trail
The Oregon Trail
Ultima V: Warriors of Destiny
Ultima V: Warriors of Destiny
Ultima IV: Quest of the Avatar
Ultima IV: Quest of the Avatar
Conan
Conan

Users who love this game also love:

Twilight Zone
Twilight Zone
Resident Evil 2
Resident Evil 2
The Pinball Arcade
The Pinball Arcade
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga