Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Metroid
Super Metroid
Star Fox 64
Star Fox 64
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Ninja Gaiden
Ninja Gaiden

Users who love this game also love:

OutRun
OutRun
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man 2
Mega Man 2